Can't Stop the Signal

About the little things, and the big things. Actually about all the things

Det vi kan stå for

Det vi kan stå for - Geir Lippestad Absolutt lesverdig om enn noe overfladisk på enkelte områder, og trekkes ned litt for mange gjentagelser. Jeg har en mistanke om at det kan komme en lengre og mer spisset bok om fem til ti år, når roen har senket seg litt mer.

Currently reading

The Geography of Bliss: One Grump's Search for the Happiest Places in the World
Eric Weiner
Solo Training
Loren Christensen
Skrellingene
Terry Pratchett, Torleif Sjøgren-Erichsen, Marita Liabø
Arguably: Selected Prose
Christopher Hitchens